Friday, April 15, 2016

Maendeleo ya ubomoaji wa sehemu ya Tawaaf ya Muda katika Msikiti wa Makkah