Social Icons

smole

zssf banner

pbz

Featured Posts

Friday, January 30, 2015

Magazeti Tz Bongo


Balozi Seif Afanya Ziara ya Hafla Bandari ya Zanzibar.

Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Bandari Zanzibar Nd. Abdullah Juma Abdullah akimkaguza Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif baadhi ya maeneo yaliyowekwa makontena ndani ya Bandari hiyo.
Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi akimuagiza Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Bandari Zanzibar Nd. Abdullah Juma Abdullah kuchukuwa hatua ya kuyapeleka TRA Makontena yote yaliyoshindwa kufuata tataribu ambayo yanaleta msongamano ndani ya Bandari hiyo.
Mrundikano mkubwa wa makontena unaoonekana katika Bandari ya Malindi ambapo baadhi ya wafanyabiashara wanashindwa kutoa makontena yao na kuleta usumbufu kwa watendaji wa Bandari hiyo.
(Picha na Hassan Issa OMPR)

Na. Othman Khamis OMPR
Mrundikano Mkubwa wa Makontena uliopo hivi sasa katika Bandari Kuu ya Malindi Mjini Zanzibar unaonyesha dalili ya kuzitia wasi wasi baadhi ya meli kubwa  za Kimataifa zinazopanga kuleta mizigo yake katika nchi za Mwambao wa Afrika Mashariki.

Uchelewaji wa baadhi ya wafanyabiashara kuchukuwa makontena yao Bandarini hapo ndio sababu kubwa inayochangia mrundikano huo usio wa lazima endapo taratibu za sheria ya kibiashara zitachukuliwa kwa wakati.

Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi alifanya ziara ya ghafla katika Bandari ya Malindi kuangalia harakati za Bandari hiyo na kujionea msongamano mkubwa wa Makontena ya wafanyabiashara ambayo hadi sasa bado hayajachukuliwa wakati muda wa kukaa eneo hilo umepita.

Hotuba ya Balozi Seif ufungaji wa mkutano wa 18 Baraza la wawakilishi

HOTUBA YA MAKAMU WA PILI WA RAIS WA ZANZIBAR,
MHE. BALOZI SEIF ALI IDDI KATIKA UFUNGAJI WA MKUTANO
WA 18 WA BARAZA LA WAWAKILISHI ZANZIBAR,
TAREHE 30 JANUARI, 2015
--------------------------------
                              

1.0            Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Mwingi wa Rehema kwa kutujaalia uhai, uzima na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hii kukamilisha Mkutano wa 18 wa Baraza la Wawakilishi ambao umejadili masuala mbali mbali kwa mustakbali wa nchi yetu na watu wake.  Aidha, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kuijaalia nchi yetu kubaki katika hali ya amani na utulivu. Pia, naomba kuchukua fursa hii kukushukuru wewe Mheshimiwa Spika kwa kuendelea kuliendesha Baraza letu kwa umahiri na mafaniko makubwa.  Uwezo wako, busara zako pamoja na hekima uliyonayo ndivyo vilivyouletea mkutano huu mafanikio hayo.
 
2.0            Mheshimiwa Spika, natoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dkt. Ali Mohamed Shein kwa uongozi wake wa busara na hekima ambao umechangia sana katika maendeleo tunayoendelea kuyapata katika nchi yetu.  Mheshimiwa Dkt. Shein ameendelea kuwa mfano bora wa uongozi makini ambao sote tunatakiwa kuiga mfano huo katika nafasi zetu mbali mbali ili tuweze kuiletea maendeleo ya haraka nchi yetu.  Ndiyo maana amekuwa akisisitizia tuache kufanya kazi kwa mazoea (business as usual) ili tuweze kupiga hatua kubwa zaidi ya maendeleo nchini mwetu.
 
3.0            Mheshimiwa Spika, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais, Maalim Seif Sharif Hamad kwa kuendelea kumsaidia na kumshauri kwa hekima Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na  kwa  mashirikiano yake mazuri kwa Ofisi yangu.
 
4.0            Mheshimiwa Spika, nawashukuru kwa dhati Waheshimiwa Mawaziri kwa kutoa ufafanuzi wa hoja mbali mbali zilizotolewa na wajumbe na kujibu masuali kwa umakini, ufasaha na usahihi. Ni matumaini yangu kwamba Waheshimiwa Wajumbe wa Baraza lako Tukufu na wananchi waliokuwa wakifuatilia kwa karibu zaidi mijadala ya mkutano huu wamefaidika na majibu na ufafanuzi uliotolewa na Waheshimiwa Mawaziri.
5.0            Mheshimiwa Spika, nawashukuru na kuwapongeza Waheshimiwa Wajumbe wote wa Baraza lako Tukufu kwa umakini wao wa kuhoji na kuuliza maswali na kupata majibu na ufafanuzi juu ya utendaji wa shughuli za Serikali.  Vile vile, Waheshimiwa wamekuwa wakitoa maoni na maelekezo wakati wa kujadili Miswada inayowasilishwa hapa Barazani. Ni imani yangu kwamba, kufanya hivyo kutaimarisha utendaji wa Serikali na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi wetu.
 
6.0            Mheshimiwa Spika, katika Mkutano huu wa 18, jumla ya maswali ya msingi …… na maswali ya nyongeza ……. yaliulizwa na Waheshimiwa Wajumbe na kujibiwa na Waheshimiwa Mawaziri.  Aidha, jumla ya Miswada Minne (4) ya Sheria imewasilishwa na kujadiliwa kwa kina hatimae kupitishwa na Baraza lako tukufu, ambayo ni:
 
i.   Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Sheria ya Kupunguza na Kukabiliana na Maafa Zanzibar na Mambo Mengine Yanayohusiana na Hayo.
ii.   Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Taasisi ya Ulinzi ya Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar na Mambo Yanayohusiana na Hayo.
iii. Mswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Usimamizi wa Mazingira kwa ajili ya maendeleo endelevu Nambari 2 ya mwaka 1996 na kuweka badala yake Masharti bora ya Kuhifadhi, Kulinda na Kusimamia Mazingira, Zanzibar na Mambo Mengine Yanayohusiana na Hayo.
 
iv. Mswada wa Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma na Kuanzisha Tume ya Maadili ya Viongozi na Mambo Yanayohusiana na Hayo
 

Kutoka Baraza la wawakilishi: Trilioni 3 zahitajika kuyageuza maeneo ya kihistoria kuwa vivutio kwa watalii


Na Abdula Ali   Maelezo-Zanzibar                                             29/01/2015

Waziri wa Habari, Utamaduni, Utalii na Michezo Zanzibar Mhe. Said Ali Mbarouk amesema zaidi ya shilingi trilioni tatu zinahitajika ili kuyafanya maeneo ya kihistoria kuwa ni kivutio kikubwa kwa watalii nchini.

Hayo ameyaeleza katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Chukwani Wilaya ya Magharibi Unguja wakati akijibu swali la mwakilishi wa Jimbo la Wawi Mhe. Saleh Nassor Juma.

Amesema hadi sasa Zanzibar ina maeneo ya kihistoria yapatayo 85 Unguja na Pemba, ambayo yatakuwa ni kivutio kikubwa cha Watalii na kuinua Uchumi wa  Nchi ikiwa yatatunzwa, kuhifadhiwa na kutangazwa nje ya nchi.

Ametanabahisha kuwa kwa sasa Serikali inayashughulikia zaidi maeneo ya Ras Mkumbuu, Chwaka, Tumbe na Jambangome ambayo hayako katika uhifadhi mzuri na yameandaliwa mpango maalumu wa kuyashughulikia kwa kuwa kuna maeneo mengi ya kihistoria yanayohitaji kuhifadhiwa.

Amesema kuwa kwa mujibu wa mpango wa Maabara ya Utalii, Ras Mkumbuu imewekwa katika mpango wa mwaka wa fedha wa kujengwa ukuta wa kuzuia maji ya bahari yasiingie katika eneo hilo ili kuifanya Ras hiyo kubakia katika muonekano wake wa sasa na mandhari yaliyo mazuri yenye kuwavutia watalii .

Kutoka Baraza la wawakilishi: Serikali haina utaratibu wa kutoa mikopo kwa wakulima

Na Miza Othman -Maelezo Zanzibar       30/01/2015.
 
Serikali  ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema Wizara ya Kilimo na Maliasili haina utaratibu wa kutoa  mikopo  kwa wakulima  ikiwemo wafugaji wa nyuki bali  suala la kuwawezesha wananchi ikiwemo mikopo ni la Wizara  ya  Uwezeshaji, Ustawi  wa Jamii, Vijana, Wanawake na Watoto.
 
Naibu Waziri wa Kilimo na Maliasili Mtumwa Kheir Mbaraka ameyasema hayo katika kikao cha Baraza la Wawakilishi wakati  akijibu suali la Mh.Saleh Nassor Juma Mwakilishi wa Jimbo la Wawi  alietaka mpango wa Serikali kupitia taasisi za fedha kutoa mikopo yenye masharti nafuu  ili wafugaji waweze kufuga nyuki kitaalamu.
 
Amesema Wizara yake inajukumu la kuwashajihisha na kuwahamasisha wananchi katika ufugaji wa nyuki na kujiunga katika vikundi kwa lengo la kujikwamua na umaskini.
 
Ameongeza kuwa  Wizara yake inatoa mizinga  ya nyuki na mafunzo ya mbinu bora za ufugaji  kwa wale wanaojishughulisha na kazi hiyo kama inavyofanya kwa  wanaushirika wa Tujiendeleze wa Jimbo la Wawi Chake chake Pemba.
 
“Kinachofanyika ni jitihada za kupunguza umaskini na kuwaongezea kipato wananchi kwa kupitia shughuli zao”,  Naibu Waziri Mtumwa Kheir amesema.

Mwandishi wa ‘Paka wa Binti Hatibu’ kuwekwa Kiti moto!


 

Ø  KUHOJIWA NA MAGWIJI WA TASNIA YA HABARI NCHINI WIKIENDI HII

Ø  MUHAMMED GHASSANY, ALI SLEH, FARREL FOUM JR. NA SALMA SAID NDANI YA NYUMBA!

Ø  USIKOSE KIPINDI HIKI JUMAPILI HII

Uzinduzi wa Masjid Taqwa Chukwani Zanzibar.

Masjid Taqwa Chukwani Unguja uliojengwa kwa Nguvu za Wafanyakazi wa Baraza la Wawakilishi na Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, uliopewa jina na Mufti wa Zanzibar baada ya kuufungua rasmin baada ya ujenzi wake na kujulikana kwa Jina la Masjid Taqwa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Chukwani Zanzibar
                                   Sehemu ya ndani ya Kasjid hiyo kama inmavyoonekana.

Viongozi wa Kamati ya Ujenzi wa Masjid Taqwa wakiwa katika harakati za kupokea wageni.
Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar Mhe. Pandu Ameir Kificho akisalimiana na Mufti Mkuu wa Zanzibar Shekh. Omar Saleh Kabi alipowasili katika viwanja vya Baraza la Wawakilishi kwa ajili ya kuufungua Masjid Taquwa uliojengwa na Wawakilishi na Wafanyakazi wa Baraza la Wawakilishi kwa kutowa michango na kufanikisha ujenzi huo na kleo kufunguliwa rasmin kwa ajili ya Ibaada. 
Waumini wa Dini ya Kiislam wakisoma dua baada ya Sala wakati wa uzinduzi wa msikiti huo ulioko katika viwanja vya Baraza la Wawakilishi Chukwani Zanzibar.

Katuni ya Leo na Ujumbe Wake


Tanzania Kuanzisha Duka la Kudumu la Bidhaa zenye Asili ya Kitanzania Nchini Oman

Faki Mjaka-Muscat-Oman 
 
Tanzania inatarajia kuanzisha Duka la kudumu la Bidhaa zenye asili ya Kitanzania katika Mji wa Mascut nchini Omani. Bidhaa hizo ni pamoja na Mavazi, Mapambo, Vyakula na Huduma mbalimbali ambazo zitakuwa zinapatikana muda wote nchini Oman. Hayo yameelezwa na Balozi wa Tanzania Nchini Oman Bw. Ali Ahmed Saleh kufuatia ziara yake ya kuwatembelea Watanzania wanaoshiriki Maonesho ya Kimataifa ya Sanaa Ubunifu na Utamaduni yanayoendelea katika Mji wa Mascut nchini humo. 

Amesema baada ya kuwatembelea Watanzania hao na kujua Mahitaji ya Wananchi wa Omani amebaini ipo haja ya kuanzisha Duka hilo ambalo litawafanyia wepesi Waoman wanapohitaji bidhaa za Kitanzania. Balozi Saleh amefahamisha kuwa Oman ni Nchi yenye Watu wengi wenye Asili ya Tanzania na ambao wanapenda Bidhaa halisi za kitanzania hivyo uwepo wa Duka hilo utakuwa ni ukombozi kwao. 

“Baada ya kuwatembelea hawa ndugu zangu nimejifunza kuwa ipo haja ya kuanzisha Shoo room ya Bidhaa zetu hapa Oman,Wateja wapo wengi maana Wenye Asili ya Kitanzana na Wanaopenda bidhaa za kwetu ni wengi” 

Alisema Balozi. Aidha ameongeza kuwa utekelezwaji wa jambo hilo utakuwa ni sehemu ya kuwakomboa Wajasiriamali wakitanzania hasa wanawake ambao ni kipaumbele kwa Ofisi yake. 

Ziara ya Rais wa Ujerumani Zanzibar Tarehe 4.2.2015

                 TARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI.            30.1.2015
RAIS WA UJERUMANI  HON. JOACHIM GAUCK ATAFANYA ZIARA YA KUTWA MOJA ZANZIBAR TAREHE 4/02/2015. ATAWASILI BANDARINI MALINDI AKITOKEA DAR ES SALAAM SAA 5.00 ASUBUHI KWA BOTI YA MV. KILIMANJARO NA ATAPOKEWA NA RAIS WA ZANZIBAR NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI DKT. ALI MUHAMED SHEIN.
KATIKA ZIARA  HIYO ATAFANYA  MAZUNGUMZO NA MWENYEJI WAKE IKULU WAKATI WA MCHANA NA SAA 10.00 JIONI  ATAKUTANA NA VIONGOZI WA DINI KATIKA HOTELI YA SERENA.
MKE WA RAIS HUYO ATATEMBELEA SKULI MOJA YA MAANDALIZI KATIKA KIJIJI CHA MWERA WAKATI WA MCHANA.
RAIS JOACHIM ATAONDOKA ZANZIBAR SAA 11.00 JIONI KUPITIA UWANJA WA NDEGE WA KIMATAIFA WA ABEID AMANI KARUME KUELEKEA ARUSHA.
                                                MWISHO

Kinana amaliza ziara wilaya ya Mkoani Pemba

Katibu Mkuu wa CCM Ndugu Abdulrahman Kinana akihutubia wananchi kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye viwanja vya mpira Mjimbini,wilaya ya Mkoani,Pemba ambapo aliwaambia wananchi hao kuwa huu ni wakati wa kupima hoja za msingi,kuisoma na kuielewa Katiba iliyopendekezwa na kuwataka viongozi wa CCM kuchagua viongozi wanaokubalika .
                      Wazee wa wilaya ya mkoani wakifuatilia kwa makini.
Wananchi wakimsikiliza Katibu Mkuu wa CCM Ndugu Abdulrahman Kinana alipokuwa akiwahutubia wananchi wa wilaya ya Mkoani Pemba na kuwataka wananchi hao wajenge utamaduni wa kuwauliza maswali ya msingi yanayohusu maendeleo yao kwa viongozi wao wanapokuja kufanya mikutano.
Naibu Katibu Mkuu wa CCM (Zanzibar) Vuai Ali Vuai akihutubia wananchi kwenye mkutano wa hadhara na kuwaambia ziara ya Katibu Mkuu wa CCM imeleta mafanikio makubwa Zanzibar kwani wananchi wengi wamekuwa waelewa na kuna kila dalili za kushinda uchaguzi wa 2015 kwa kishindo.
Mjumbe wa Kamati Kuu ya CCM Taifa Hadija Abood akiwasisitiza wananchi wa wilaya ya Mkoani kuipigia kura ya ndio Katiba pendekezwa kwani imegusa maslahi ya wananchi wa Zanzibar kwa mapana.

Magazetini Bongo Tz.


Thursday, January 29, 2015

Sherehe za Ufunguzi wa Majengo ya Ubalozi wa Tanzania Nchini Ufaransa.

Balozi Begum Taj akiwakaribisha wageni waalikwa Watanzania wanaoishi Nchini Ufaransa wakati wa sherehe za Uzinduzi wa Majengo ya Ubalozi wa Tanzania Nchini Ufaransa uliofanywa na Rais wa Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania Dk Jakaya Mrisho Kikwete.
Watanzania wanaoishi Nchini Ufaransa na Wageni waalikwa wakihudhuria sherehe za Uzinduzi wa Majengo ya Ubalozi wa Tanzania Ufaransa.

 Rais wa Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania Dk. Jakaya Mrisho Kikwete akiwa na Mama Salma Kikwete na Waziri wa Mambo ya Nje Mhe Membe wakiwa na Watoto wa Kitanzania wakati wa sherehe hizo.
Waziri wa Mambo ya Nje Mhe Bernad Membe akitowa maelezo ya Ujenzi wa Majengo ya Majengo ya Ubalozi wa Tanzania Nchini Ufaransa wakati wa halya ya uzinduzi wa majengo hayo uliofanywa na Rais Kikwete nchini humo.  

Rais wa Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania Dk. Jakaya Mrisho Kikwete akiwahutubia Wananzania wanaoishi Nchini Ufaransa wakati wa hafla ya uzinduzi wa Majengo ya Ubalozi wa Ufaransa akiwa katika ziara yake nchini humo.

HIFADHI YA MSITU WA JOZANI

Ni   umbali  wa  kilomita  35 kutoka kusini  mashariki  mwa  Unguja  ambapo  utakuta  msitu wa hifadhi wenye kupakana na ghuba ya Chwaka.
            Hifadhi  hiyo  imejumuisha vijiji tisa  vikiwemo Pete , Kitogani ,Ukongoroni  chwaka ,Charawe ,Unguja ukuu, Michamvi na Cheju .
      Taratibu  tunaingia  katika  hifadhi  ya  msitu  huo  ghafla  tunaona  kuna  vitu  vya aina mbali mbali vya  ajabu  ambayo  ni  vivutio  vikubwa   vya  utalii ambao huwavutia  watu  kutoka  kila  kona  ya  Dunia.
       Vivutio hivyo vimegawika katika sehemu tatu vikiwemo daraja la mikoko,sehemu Kima punju na Msitu.
    “Msitu huo una miti   ya aina mbali mbali kama mitondoo, mivinje , mikaratusi miti mafuta, mikonge, mikangara shamba na mingi mingineyo, ambayo ina urefu wa ajabu na kushonana juu yake jambo ambalo hufanya jua lisionekane katika eneo hilo,”Alisema ndugu Ali Khamis Moh”d ambae ni mkuu wa hifadhi  ya msitu wa  Jozani,alipoanza simulizi juu ya hifadhi hiyo.

     Alisema kuna baadhi ya miti ni dawa na hii mara nyingi hupatikana katika msitu huu wa Jozani kama  vile Misiliza ambayo hutumika kama dawa ya kuondoa minyoo tumboni.
     “Na baadhi ya miti mingine hutumika katika kutengenezea mafuta mfano mti wa mkunazi,”aliongeza  mkuu wa Hifadhi  hiyo.
      Pia alisema  katika msitu wa hifadhi wa Jozani kuna wanyama adimu ambao hawapatikani katika hifadhi nyengine yoyote kwa mfano  chura wa Jozani,Chuwi wa Zanzibar,Jongoo wa Jozani,Kima Punju,Paa nunga na wingineo  wingi.
    “ Hata hivyo  katika Wanyama wote hao Kimapunju ndio kivutio kikuu cha watalii kutokana na rangi yake ,umbile na tabia yao ya kuishi ujamaa kama Binaadamu,”alieleza ndugu Ali.
      Alizungumzia kidogo juu ya Kima punju alisema huishi na kufuatana kwa makundi na kila kundi huwa mna dume mmoja na kamwe hakubali kuliacha kundi hilo kuingiliwa na dume mwengine hadi kufa kwake.
       Vile vile alisema Kima punju hupendelea sana kula majani  machanga ya miti kama vilele vya mipera na majani ya mikungu ambayo ndio hupendelea kula zaidi jambo ambalo husababisha mikungu yote ya Jozani kutokuwa na majani kabisa kwani  yakichipua tu huliwa.
     Alisema wanyama hao hula maganda ya matunda  kama vile Embe,Mapera na makoroma ya nazi na hawali kabisa matunda yenye sukari  kama vile Embe mbivu ,Ndizi mbivu  kutokana na matumbo yao kushindwa kusaga vitu vya sukari(insuline  hormone).
     “ Kima punju hula makaa  meusi kama ni tiba ya maradhi mbali mbali yanayowasumbua na ni kinga  ya maradhi yao,” alifahamisha.

 “ Vile vile Kima punju hukaa  zaidi ya miezi mitano bila ya kunywa maji kutokana na vyakula wanavyokula si vya kunywesha maji, kwani mara nyingi hula vyakula vyenye ukafu vikiwemo vilele vya  majani machanga,” alifafanua  ndugu Ali.
       Licha ya kuwa Kima punju kuwa  ni kivutio kikuu cha watalii pia Chura wa Jozani anaepatikana katika Bwawa la maji baridi la Mwanjoza nae ni kivutio kikubwa kutokana na kuwa ni mnyama pekee anaepatikana Jozani tu .
      “ Pia aliendelea kwa kusema  kila baada ya miaka kumi na tano (15) huvumbua mnyama au mti mpya  katika hifadhi hiyo, kwa miaka kumi na tano ( 15) iliyopita tulivumbua Chura wa Jozani katika Bwawa la Mwanjoza”,alisema mkuu huyo wa Hifadhi.
      Alisema  Bwawa la Mwanjoza ni Bwawa la ajabu lililopo katikati ya msitu wa Jozani, kutokana na kuwa na vitu vya ajabu kama miti iliyoota chini  ya maji na mizizi yake kutokeza juu ya Bwawa,Miti iliyoota juu ya miti mwenzao  na mengine iliyoota juu ya maji kama mayungi yungi yenye maua ya kupendeza .
         “ Kwa kweli  Bwawa la Mwajoza linaongeza hadhi ya uzuri wa  msitu wa hifadhi wa Jozani  kwani licha miti hiyo pia kuna chura wa Jozani alivumbuliwa katika Bwawa hilo,”aliongeza.

Kutoka baraza la wawakilishi: Serikali Haiwadharau Wakunga wa Jadi.

Na Abdula Ali   Maelezo-Zanzibar                                            
Naibu Waziri wa Afya Zanzibar Mhe. Mahmoud Thabit Kombo amesema Serikali haiwazarau Wakunga wa Jadi na badala yake imeamua kuwapatia vibali maalumu ambavyo vitawahalalishia ufanyaji wa kazi zao bila ya usumbufu ili kuokoa vifo vya akina mama wajawazito wakati wa kujifungua.

Hayo ameyasema katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Chukwani Wilaya ya Magharibi Unguja wakati akijibu swali la mwakilishi wa kuteuliwa wa Nafasi Maalumu za Wanawake Mhe. Panya Ali Abdalla.

Naibu Waziri huyo amesema kuwa Wakunga hao watapewa vibali hivyo baada ya kupatiwa mafunzo maalumu na kuhitimu vizuri katika ngazi ya uzalishaji (Ukunga) na kutanabahisha kuwa Wakunga hao wana umuhimu mkubwa katika jamii kutokana na kazi yao hiyo muhimu na hususan kwa akina mama wajawazito ambao wanatarajia kujifungua.

Amefafanua kuwa lengo la Serikali la kuwapa mafunzo wakunga hao ni kupunguza  vifo vya akina mama wajawazito ambao husumbuka kwa kutembea masafa marefu kutafuta huduma ya kujifungua na anaamini kuwa kutokana na elimu watakayopewa wakunga hao watasaidia kina mama hao kujifungua salama bila ya kusumbuka kwa kutembea masafa marefu.

“Mara nyingi vifo hivi huchangiwa na kuchelewa kwa mama mjamzito kufika katika Kituo cha huduma kitu ambacho kinapelekea kukosa huduma ya haraka”, alieleza Naibu Wazir Thabit Kombo.

Naibu Wazir Thabit Kombo ametanabahisha kuwa suala la kupunguza vifo vya kina mama vinavyotokana na Uzazi ni moja kati ya maeneo yanayopewa kipaumbele katika Sekta ya Afya na ili kupunguza tatizo hilo serikali inahitaji mashirikiano ya pamoja kati ya Wizara ya Afya, Jamii na Sekta nyengine.

Amesema jamii ina wajibu mkubwa katika kukabiliana na tatizo hilo kwa kufanya maamuzi ya haraka wakati mama mjamzito anapohisi dalili za kutaka kujifungua ili kuokoa uhai wa mama huyo na mtoto, kwani vifo vya uzazi hushuka na kupanda kati ya Mwaka hadi Mwaka, takwimu za vifo zinaonesha kuwa Mwaka 2011 vifo 77 vilitokea na kushuka hadi vifo 62 Mwaka 2012 na baadae kupanda tena Mwaka 2013 ambapo vifo 103 viliripotiwa kutokea na vifo 80 kwa Mwaka 2014.

Rais Kikwete Akutana na Rais wa Ufaransa Francois Hollande Jijini Paris.

Rais Jakaya Mrisho Kikwete akiwasili katika Ikulu ya Ufaransa maarufu kama Champs L’Elysee jijini Paris Jumatano jioni Januari 28,2015 kuonana na mwenyeji wake Rais Francois Hollande.
Rais Jakaya Mrisho Kikwete akilakiwa na mwenyeji wake Rais Francois Hollande  katika Ikulu ya Ufaransa maarufu kama Champs L’Elysee jijini Paris 
Rais Jakaya Mrisho Kikwete akilakiwa na mwenyeji wake Rais Francois Hollande  katika Ikulu ya Ufaransa maarufu kama Champs L’Elysee jijini Paris 

Rais Jakaya Mrisho Kikwete na ujumbe wake wakiwa katika mazungumzo na  mwenyeji wake kuonana na mwenyeji wake Rais Francois Hollande Ikulu ya Ufaransa maarufu kama Champs L’Elysee jijini Paris Jumatano
jioni Januari 28, 2015 kuonana na mwenyeji wake Rais Francois Hollande
.(PICHA NA IKULU)

Watanzania Washiriki Maonesho ya Sanaa Oman.

Wageni mbalimbali wakiingia na kutoka Katika Banda la Watanzania kujione bidhaa za Watanzania Wanaoshiriki katika Maonesho ya Kimataifa ya Sanaa,Ubunifu na Utamaduni yanayoendelea Mascut-Oman. Picha na Faki Mjaka-Mascut Oman
Msanii wa kuchora Fred Halla akifanya sanaa yake ya Uchoraji katika Katika Banda la Watanzania.Fred ni mmoja wa Watanzania Wanaoshiriki katika Maonesho ya Kimataifa ya Sanaa,Ubunifu na Utamaduni yanayoendelea Mascut-Oman. Picha na Faki Mjaka-Mascut Oman

Changamoto za Watanzania katika Maonesho ya Kimataifa Yanayofanyika Nchini Mascut - OMAN

Na Faki Mjaka-Mascut Oman, 29-01-2015
Kukosekana kwa Semina ya pamoja na uelewa mdogo wa lugha ya Kiarabu ni miongoni mwa Changamoto zinazowakabili Wajasiriamali wa Kitanzania wanaoshiriki Maonesho ya Kimataifa ya  Sanaa na Utamaduni nchini Omani.

Hayo yameelezwa na Watanzania wanaoshiriki Maonesho hayo yanayoendelea kwa muda wa mwezi mmoja na kushirikisha Mataifa mbalimbali.

Mmoja ya Wajasiriamali hao Kulthum Mohamed amesema uelewa mdogo wa lugha ya Kiarabu ni changamoto kwake inayomkabili katika kutoa ufafanuzi wa baadhi ya Bidhaa alizokuwa nazo.

Mjasiri Amali huyo wa Viungo (spices) amedai kuwa licha ya baadhi ya Waarabu kujua Lugha ya Kiswahili amebaini hawapendi kuzungumza jambo ambalo linawapa shida.

“Licha ya hawa WaomanI kukijua Kiswahili lakini wengi wao wanavyofika hapa wanajifanya hawakijui jambo ambalo linatukwaza kidogo katika kutoa ufafanuzi wa Bidhaa zetu kwa 

Lugha ya Kiarabu” Alisema Kulthum.

Aidha K amebaini kuwa hakukuwa na Semina ya Pamoja ya Washiriki kujua mambo mbalimbali na Vipaumbele vya Waarabu jambo ambalo lingeweza kuwajengea uelewa mpana wa Waoman nakujua Bidhaa muhimu zaidi za kuja nazo katika Maonesho hayo.

Mama Asha Akabidhi Tanuri la Kuchomea Taka Kituo cha Afya Kitope.

Mama Asha Suleima akizungumza na baadhi ya watendaji wa Kituo cha Afya cha Kitope mara baada ya kukabidhi Tanuri la kuhifadhia taka taka zinazokusanywa ndani ya Kituo hicho.
Mke wa Mbunge wa Jimbo la Kitope Mama Asha Suleiman Iddi akimkabidhi Tanuri la kuhifadhia taka taka Mkuu wa Kituo cha Afya Cha Kitope Dr. Ameir Yunus  Makame.
Tanuri la kuhifadhi taka taka zinazozalishwa katika Kituo cha Afya cha Kitope lililojengwa na kugharamiwa na Mbunge wa Jimbo la Kitope Balozi Seif Ali ili na kuungwa Mkono na Halmashauri ya Wilaya ya Kaskazini “ B”.

Na Othman Khamis Ame                                                                                      
Mke wa Mbunge wa Jimbo la Kitope Mama Asha Suleiman Iddi amewakumbusha Wafanyabiashara na Wananchi kuendelea kuwa na utamaduni wa kulipa kodi kwa wakati ili fedha zinazokusanywa na Halmashauri za Wilaya zao ziweze kuongeza nguvu katika kusaidia kuiendeleza miradi yao ya maendeleo.

Alisema nguvu za baadhi ya Halmashauri hapa Nchini zinakuwa ndogo kuunga mkono miradi ya Wananchi kutokana na baadhi ya wananchi hasa wafanyabiashara kukweka kulipa kodi kitendo ambacho pia kinakosesha mapato Serikali Kuu.