Habari za Punde

Wagombea Ubunge kupitia Chama Cha Mapinduzi CCM Majimbo ya Unguja na Pemba.

Wagombea Ubunge kupitia Chama Cha Mapinduzi CCM Majimbo ya Unguja na Pemba.

Jina la Mgombea Ubunge            Jimbo 
Abdallah Rashid Othman            - Pandani
Juma Shaaban Juma                     - Wete
Juma Usonge Hamad                    - Chaani
Yahya A. Khamis                             - Kijini
Khamis A. Vuai                                - Mkwajuni
Simai H. Sadik                                  - Nungwi
Juma O. Hija                                     - Tumbatu
Mbarouk J. Khatib                          - Bumbwini
Soud M. Juma                                   - Donge
Abdullah A. Hassan                         - Mahonda
Ramadhan S. Ramadhan              - Chake Chake
Juma M. Juma                                   - Chonga
Juma H. Omar                                   - Ole
Khamis K. Ali                                     - Wawi
Ahmed J. Ngwali                               - Ziwani
Moh'd A. Mwinyi                               - Chambani
Rashid A. Rashid                               - Kiwani
Pr. Makame Mbarawa                     - Mkoani
Khamis S. Suleiman                         - Mtambile
Haji M. Mlenge                                   - Chwaka
Khalifa S. Suleiman                           - Tunguu
Khamis H. Khamis (chilo)               - Uzini
Ravia I. Faina                                        - Makunduchi
Jaffar Sanya Jusa                                 - Paje
Mustafa Mwinyikondo                       - Dimani
Abass Ali Hassan                                  - Fuoni
Moh'd M. Ali                                           - K/samaki
Kassim H. Haji                                      - M/kwerekwe
Haji Amour Haji                                   - Pangawe
Mwantakaje H. Juma                          - Bububu
Zubeida Kh. Shaibu                              - Mfenesini
Abdulghafar Idrisa                               - Mtoni
Zahor M. Haji                                         - Mwera
Maulid Saleh Ali                                    - Welezo
Mussa H. Mussa                                     - Amani
Ussi S. Pondeza                                      - Chumbuni
Mwanakhamis K. Said                         - Magomeni
Salum H. Abdullah (Turkey)             - Mpendae
Ali Juma Moh'd                                      - Shauri moyo
Ali Hassan Omar(king)                       - Jang'ombe
Hamad Masauni Yussuf                      - Kikwajuni
Ahmada Y. Abdulwakil                        - Kwahani
Moh'd S. Omar                                        - Malindi

No comments:

Post a Comment

ZanziNews Copyright © 2014

Theme images by Bim. Powered by Blogger.