Habari za Punde

Wawakilishi waunda Kamati kuchunguza wizi wa nyaraka

Khamis Amani na Madina Issa
BARAZA la Wawakilishi limeridhia kuunda Kamati Teule, kuchunguza wizi wa nyaraka muhimu uliofanywa katika Idara ya Nyaraka na Makumbusho.
Hatua hiyo imekuja baada ya Wawakilishi kuonesha wasi wasi juu wa wizi huo na masuala ya kuwepo harufu ya rushwa.
Spika wa Baraza la Wawakilishi alitangaza kuundwa Kamati hiyo, baada ya Wawakilishi wengi kuunga mkono na kuwashinda wale waliopinga.
Hata hivyo, Spika alisema wajumbe wa Kamati hiyo na lini itaanza kufanya kazi zake watatangazwa baadae ili kufanya uchunguzi kabla ya Mamkala ya kupambana na rushwa nayo haijaaza kuchunguza tukio hilo.
Awali Mwakilishi wa Mji Mkongwe, Ismail Jussa Ladhu, alisema ana wasi wasi kwamba kama Kamati teule haitaundwa ikaachiwa mamkala ya rushwa kufanya kazi pekee, inaweza kusababisha Wawakilishi kushindwa kuhoji wizi huo baada ya kesi kufikishwa mahakamani.
Alisema kwa kuwa taarifa ya Kamati teule  haiwezi kuchukuliwa kama ushahidi mahakamani, Wawakilishi wana haki ya kuunda kamati hiyo ili kujiridhisha na kuchukua hatua zifaazo.
Mapema juzi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Idara maalum za SMZ, Mhe. Haji Omar Kheri, alikiri wizi huo kutokea, lakini aliwaomba Wawakilishi kazi ya uchunguzi kuiachia mamlaka ya kupambana na rushwa, ombi ambalo lilikataliwa na Wawakilishi.
Wakati huo huo, serikali inadaiwa shilingi 92,844,586 ikiwa ni fidia kutoka kwa wafanyakazi waliopata ajali wakiwa kazini.

Waziri wa Uwezeshaji, Ustawi wa Jamii, Wanawake na Watoto, Mhe. Zainab Omar Mohammed, aliwaambia Wawakilishi jana.

Hata hivyo, alisema kuwa wizara inaendelea na juhudi za kulitatua deni hilo.


Alisema, katika kufanikisha suala hilo Kamati ya Ustawi wa Jamii na Maendeleo ya Wanawake ya Baraza la Wawakilishi, iliandaa kikao maalumu kulitafutia ufumbuzi tatito hilo.

Alisema Novemba 29 mwaka jana, kamati ikiwajumuisha Makatibu Wakuu kutoka wizara hiyo nay a fedhana kuangalia uwezekano wa kulipatia ufumbuzi deni hilo.

Katika kikao hicho wizara ya fedha iliahidi kulilipa deni lote kufikia mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu baada ya kukamilisha baadhi ya taratibu, ikiwemo uhakiki wa madeni hayo.

Aidha alisema, wizara kwa kushirikiana na wizara ya fedha itasimamia utekelezaji wa maamuzi mengine yaliyofikiwa ili kuwa na utaratibu ulio bora zaidi wa kusimamia malipo ya fidia kwa wafanyakazi wanaoumia au kupata madhara wakiwa kazini.

Mapema Mhe. Mohammed Mbwana Omar akiwasilisha ripoti ya Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa Jamii ya Baraza la Wawakilishi, alisema kamati inasimamia deni hilo kwa karibu kwa sababu fidia ni haki ya kisheria kwa kila mfanyakazi kulipwa pindi anapopatwa na ajali akiwa katika mazingira ya kazi.

Alisema, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2012/2013 kwa upande wa Unguja deni lilikuwa shilingi 45,000,000 na matarajio yalikuwa ni kupata shilingi 20,000,000 ili kupunguza deni hilo lakini fedha zilizopatikana zilikuwa 11,000,000.

Katika hatua nyengine serikali imefungua akaunti kwa ajili ya ununuzi wa dawa, kwa lengo la kuhakikisha dawa za matumizi ya bianaadamu zinapatikana kwa wakati.

Hayo yameelezwa na Waziri wa Afya, Mhe. Juma Duni Haji, katika majumuisho ya michango mbali mbali iliyowasilishwa na Kamati na wawakilishi katika kikao kilichopita.

Alisema serikali kupitia wizara ya afya katika kuhakikisha upatikanaji wa dawa imetengeneza mfumo mpya wa wa ununuzi wa dawa ambazo zitakuwa zikinunuliwa kupitia mfumo wa 'frame work contract' badala ya kutegemea bohari kuu ya dawa pekee.
Alisema katika kuhakikisha suala hilo linapatiwa ufumbuzi wizara imefungua akaunti ya dawa ambapo fedha kutoka serikalini na fedha za DANIDA zinaingizwa katika akaunti hiyo.

Kamati ilibaini kuwa hakuna uhakika wa upatikanaji wa fedha kwa ajili ya ununuzi wa dawa na badala yake serikali hukaa muda mrefu na hutoa fedha chache zisizokidhi haja na kuwategemea wahisani wakiwemo DANIDA, ambao pia wamekuwa na masharti yasiyo na muelekeo mzuri wa ufanisi kwa upatikanaji wa dawa muhimu kwa afya ya jamii.


Katika kulihakikisha hilo, alisema upande wa fedha za wafadhili ambao ni DANIDA wamesisitiza kuwa hawataingiza fedha kwa ajili ya ununuzi mpaka wahakikishe serikali inachangia fedha kwa ajili ya ununuzi wa dawa hizo.

No comments:

Post a Comment

ZanziNews Copyright © 2014

Theme images by Bim. Powered by Blogger.