Habari za Punde

RC Ayoub ateua Masheha watakaosimamia Mkoa wa Mjini Magharibi

Mkuu wa Mkoa wa MJINI MAGHARIBI Ayoub Mahmoud Mohammed kwa mujibu wa kifungu cha 8(1) cha sheria namba 8/2014 sheria ya serikali za mitaa ameteua masheha kwa ajili ya shehia 120 za mkoa huo kufuatia mabadiliko makubwa ya maeneo ya utawala yaliyofanywa na serikali toka mwaka 2015.

Kufuatia hatua hiyo, Mkuu huyo ametengua uteuzi wa masheha waliokuwa kazini kwa mujibu wa kifungu cha 9 (a - e) na kuwataka wakabidhi vitendea kazi na vielelezo walivyokuwa wakitumia kwa wakuu wa wilaya zao ili kutoa nafasi kwa masheha wateule wafuatao ambao wataapishwa rasmi Julai 5, 2017 katika ukumbi wa zamani wa baraza la wawakilishi Zanzibar kuendelea na kazi.

Masheha walioteuliwa ni pamoja na:  

 1.       WILAYA YA MJINI  
No SHEHIA                        SHEHA ALIETEULIWA 

1 AMANI                         REHANI ULEDI KHAMIS  
2 KWA WAZEE                KHALFAN SALUM SHOMARI.   
3 KILIMAHEWEJUU         DAUDI OMAR ABDUL  
4 KILIMAHEWA BONDENI  MLEKWA ALI MAKAME 
5 CHUMBUNI                HASSAN JUMA JUMA 
6 KARAKANA                BAKARI MAKAME OMAR   
7 BANKO**                        JUMA MAKAME KOMBO 
8 MASUMBANI**          MWADINI MUSSA MWADINI  
9 MWEMBE MAKUMBI SALEH MOH’D JUMA 
10 MARUHUBI**        ABDI MNGWALI USSI
11 JANG'OMBE        KHAMIS AHMADA SALUM 
12 URUSI                  MWINYI KHAMIS MWINJUMA 
13 KWA ALINATU  SALUM SHAABAN MZEE 
14 KIDONGO CHEKUNDU SALUM OTHMAN SHAMTE   
15 MATARUMBETA MOH’D MSHENGA   
16 MIEMBENI         HAJI SHOMAR HAJI   
17 MWEMBE LADU KHAMIS OMAR   
18 RAHALEO          MWANAHERI SULTAN MAHMOUD     
19 MITIULAYA**        JUMA MOHAMMED JUMA  
20 MWEMBESHAURI  ABDALLA ALI ABDALLA  
21 KIKWAJUNIJUU   HAJATEULIWA  
22 KISIMA MAJONGOO ALI KHAMIS MAKAME       
23 KIKWAJUNI BONDENI RUZUNA ALI DAUDI 
24 MNAZI MMOJA** MOH’D JUMA MUGHERY   
25 KISIWANDUI         ABASI RAJAB KIMOTO   
26 KWA ALIMSHA       SHAFI MOH’D ABDALLA   
27 KWAHANI        MACHANO MWADINI OMAR  
28 MIKUNGUNI        MAKAME KHATIBU HASSAN 
29 MUUNGANO         KITWANA MUSTAFA MAKAME 
30 SEBLENI                 MOHAMED MAULID MUSSA  
31 KWA MTIPURA  AMEIR SULEIMA KHAMIS 
32 MBORIBORINI** MZEE HAJI MUSSA   
33 MKELE                  ALI SILIMA SHAURI  
34 MAPINDUZI**        SHARIFA ABEID KHAMIS  
35 SHAURIMOYO       KOMBO DENGE KITIBA  
36 SAATENI**        HUSSEIN HAMZA NYANGE  
37 MAGOMENI        HASSAN ALI HASSAN  
38 MEYA                 MOSSI KHAMIS YUSSUF 
39 NYERERE        HAMDU SHAKA HAMDU 
40 KWA MTUMWAJENI** RAJAB ALI NGAUCHWA 
41 SOGEA                 SHABAAN KHAMIS JUMA  
42 GULIONI                 HAMIMU ISSA MAKAME  
43 MAKADARA          DUCHI FOUM MAGOMA 
44 VIKOKOTONI          ALI KHAMIS HAJI  
45 MLANDEGE         NASSOR M. JUMA  
46 MWEMBETANGA  RAMADHAN OMAR IBRAHIM 
47 MALINDI                 HIMID OMAR  KHAMIS   
48 MCHANGANI    NASSIR M. ALI  
49 MKUNAZINI          FUADI MOHAMMED HUSSEIN
50 KIPONDA          HAMZA MOHAMMED KHAMIS 
51 SHANGANI          HATIBU MWINYI SIMAI  
52 KILIMANI                 KHALID ALI KOMBO  
53 MIGOMBANI          AKAMA OMAR MASHANGO  
54 MPENDAE          SULEIMAN ALI MAKUU 
55 KWA BITIAMRANI** ALVIS VICTOR LAUNDA   

            2.  WILAYA YA MAGHARIBI 'A' 

1 KIBWENI                 SUBIRA HAJI YAHYA    
2 KWAGOA                 HASSAN RAJAB BAKARI  
3 MWANYANYA         ALI HAJI ALI   
4 MTONI                  AME HAJI AME   
5 SHARIFU MSA MAKAME  MOH’D  KHALFAN   
6 KIJICHI                SIMBA ALI MAKAME  
7 MBUZINI                  NDAGULA HASSAN JUMA  
8 BUBUBU                  SWELUM ALI JUMA  
9 CHEMCHEM**         RASSHID JADI RASHID  
10 DOLE                HAMDU JUMA MAJENGO  
11 KIZIMBANI         MARYAM SAID  
12 CHUINI                  JUMA MOH'D KHATIB  
13 KIHINANI                 RAJAB  DADI  RAJAB
14 KIKAANGONI** OMAR JUMA HAJI MPYA ME 
15    KAMA                      KISA FARAHANI  
16 MFENESINI         SHABAAN ABDALLA SULEIMAN
17 MWAKAJE         ASHA ALI MOHAMMED
18 BUBWISUDI            ROBART MASHIBIYA NGEDERE
19 MTOPEPO           ISSA AHMADA HIJA 
20 MUNDULI**           HASSAN MASOUD HASSAN 
21 MTONI KIDATU     MUKI MAKAME USSI 
22 MTONI CHEMCHEM** HASSAN KHAMIS MACHANO 
23 KIANGA                   JUMA ISSA JUMA   
24 MASINGINI**           TAKDINI ABDULHAMID JUMA      
25 MWERA                  TATU JUMA RUBISHA 
26 MWEMBEMCHOMEKE** ALI HAJI NEMSHI 
27 MTOFAANI         SALMA OMAR IBRAHIM    
28 MCHIKICHINI** KIJAKAZI FERUZI KHAMIS    
29 HAWAII**                 MWADINI HAJI JONGO 
30 WELEZO          MO'HD AMOUR KHAMIS 
31 UHOLANZI**         ISMAILI JUMA HASSAN 
  
            3. WILAYA YA MAGHARIBI B

No SHEHIA                   SHEHA ALIETEULIWA 
1 FUMBA                  MOHD SULEIMA MOHD 
2 BWELEO                  MATAKA MAKAME MATAKA 
3 DIMANI                   KHATIBU  AME  BARAKA   
4 NYAMANZI           ISSA ABDALLA ALI 
5 KOMBENI            ULEDI KHAMIS KHAMIS 
6 MAUNGANI            KHAMIS MZEE MWINSHEHE 
7 UWANDANI**               JUMA MUSSA JUMA 
8 KIBONDENI                 IDDI ABDALLA HAJI 
9 FUONI KIPUNGANI** RAMADHAN MWADINI KHATIB 
10 FUONI MIGOMBANI** OMAR SALUM ALI 
11 MAMBOSASA**    ASIA OMAR MOHAMMED
12 CHUNGA**            KARUME ALI MOHAMMED
13 KIEMBESAMAKI    MAULID ALI SALIM MPYA ME 
14 MBWENI                    HASSAN M. MATAKA 
15 MOMBASA            HUSSEIN ABDULRAHMAN YUSSUF 
16 MICHUNGWANI**     FAUZIA OMAR MAHAWI    
17 KWA MCHINA**     ZAMZAM RIJALI ALI 
18 CHUKWANI             SULEIMAN  MOH’D  MWINYI 
19 SHAKANI                      MWANAISHA KHAMIS RASHAD 
20 KISAUNI                       HIJA  SULEIMAN  OTHMAN 
21 TOMONDO               MOH’D  OMAR  SAID 
22 MAGOGONI              ABDULWAHID MOHAMMED AHMED 
23 JITIMAI**                        RASHID MWADINI OMAR
24 SOKONI**                KOMBO ALI AMEIR 
25 MIKARAFUUNI**        HAJI UZIA VUAI 
26 MWANAKWEREKWE AMAN AYOUB MAKAME 
27 MWEMBEMAJOGOO** MWANAHAWA HAJI JUMA 
28 MNARANI**     RAMADHAN ABDALL RAJAB 
29 KINUNI             RAMADHAN KHAMIS MAHONGE 
30 PANGAWE     ABDALLA  JUMA MMTUMWENI 
31 MELINNE      NOUMAN MAULID MPONDO 
32 TAVETA**              MWITA SULEIMAN ZISI 
33 UZI (Meli nne) **   YUSSUF MOHD MRISHO 
34 KIJITO UPELE     JUMA KASSIM CHANDE 

NB: ** NI SHEHIA MPYA ZILIZOANZISWA KWA MARA YA KWANZA.

No comments:

Post a Comment

ZanziNews Copyright © 2014

Theme images by Bim. Powered by Blogger.