Habari za Punde

Wito usaili Wizara ya Afya Pemba
Tume ya Utumishi Serikalini inawatangazia wale wote walioomba nafasi za kazi katika Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, Wizara ya Afya, Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa nafasi za Pemba wanatakiwa kufika kwenye usaili kwa mujibu wa taasisi waliyoomba kwa utaratibu ufuatao:-MCHANGANUO WA USAILI - PEMBA

3. Tarehe 27/12/2017 - WIZARA YA AFYA

• Wauguzi

• Afisa Tabibu

• Fundi Sanifu Madawa

• Fundi Sanifu Maabara

• Afisa Afya Mazingira Msaidizi

• Afisa Rasilimali Watu

• Afisa Uhusiano

• Afisa Habari Msaidizi - Skuli ya Madungu Chake Chake Pemba 2:00 asubuhi

4. Tarehe 28/12/2017

a. Wizara ya Afya

• Dereva

• Karani Mapokezi

• Mlinzi

• Mtunza Bustani

• Mpishi
AFISA TABIBU - PEMBA
NO JINA KAMILI
1 ABDU-HAMID IDDI MOH'D
2 ABDULHAMID NAWAWI KHAMIS
3 ALI KHELEF BAKAR
4 AMOUR HAJI HAMADI
5 FATMA ABDALLA OMAR
6 FATMA ALI BAKAR
7 FATMA SULEIMAN KHAMIS
8 HANIA SALIM ABDALLA
9 HUSNA SULEIMAN JUMA
10 JUMA MOH'D HAJI
11 KHALID SHARIF SALIM
12 KHALIFE HAJI SULEIMAN
13 KHAMIS JUMA KHAMIS
14 KHAMIS JUMA KHAMIS
15 MAIYA ALI SEIF
16 MOHAMMED SALIM KHAMIS
17 NASSOR MBAROUK MUHAMMED
18 OMAR AMOUR OMAR
19 RAMADHAN ABDALLA MOH'D
20 RASHID KHAMIS HAJI
21 RASHID SULEIMAN ALI
22 SAFIA HAJI KHAMIS
23 SAID HAMAD HASSAN
24 SALEH ABDALLA ALI
25 SALEH RASHID ALI
26 SAUMU HASSAN SHAAME
27 SHAMATA MOH'D HEMED
28 SULEIMAN SAID HAMAD
29 YUSNUS WAZIRI JUMA


AFISA HABARI MSAIDIZI - PEMBA
NO JINA KAMILI
1 SHEMSIA KHAMIS ZUBEIR


ULINZI - PEMBA
NO JINA KAMILI
1 ABDALLA MAKAME MOH'D
2 ABDALLA SHAIB ALI
3 ALI HAMAD KHMIS
4 ALI MBAROUK ALI
5 ALI MOH'D ALI
6 ALI MOH'D ALI
7 ALI MUSSA FERUZI
8 ALI PETRO MWAYAWELE
9 ALI SULEIMAN KHAMIS
10 ALI YUSSUF HILALI
11 AME RASHID ALI
12 AYOUB SULEIMAN AYOUB
13 BADRU HAMZA HUSSEIN
14 BAKAR HAMAD KHAMIS
15 HAJI KHATIB SAID
16 HAMAD ALI DAWA
17 HAMAD JUMA HAMAD
18 HAMAD KHAMIS HAMAD
19 HAMAD MOH'D ABDALLA
20 HAMAD SULEIMA HIJA
21 HASSAN SHEHE NASSOR
22 HIJA MASSOUD KHAMIS
23 IBRAHIM FADHILUNI AHMAD
24 IDDI FAKI MOH'D
25 IS-HAKA ABDALLA JUMA
26 ISSA OMAR FUNDI
27 ISSA SALUM ABDALLAH
28 JABIR TAWASULHAMAD
29 JAMA KHATIB RAJAB
30 JUMA MOH'D TAMIMU
31 JUMA SALUM RASHID
32 KHALID HAROUN SULEIMAN
33 KHAMIS JUMA ABDALLA
34 KHAMIS ALI BAKAR
35 KHAMIS SAID KHAMIS
36 KHAMIS SALUM AYOUB
37 KHAMIS SHAAME KHAMIS
38 KHATBU SLEIMAN ALI
39 KHATIB MAKAME KHATIB
40 KOMBO ALI SAID
41 KOMBO HAMAD RASHID
42 MASOUD HEMED SALIM
43 MBARAKA IBRAHIM MOH'D
44 MOHAMMED ABDALLA KHAMIS
45 MOHD ALI BAKAR
46 MOH'D HUSSEINABDALLA
47 MOH'D NASSOR THABIT
48 MUDATHIR
49 MUNIRU ALI BAKAR
50 MWINYI KHAMIS JUMA
51 NASIR ALI BAKAR
52 NASSOR ALI HAMAD
53 NASSOR KHAMIS TALIB
54 NASSOR MOH'D SALIM
55 OMAR JUMA NCHA
56 OMAR MASSOUD OMAR
57 OMAR MUSA BAKAR
58 OMAR RASHID KHAMIS
59 OTHUMAN BAKAR MOH'D
60 OTHUMAN HASSAN FAKI
61 RAMADHANI JUMA ALI
62 RASHID AMEIR KHAMIS
63 RASHID FAKI ALI
64 SAID ABDULRAHAMAN MOH'D
65 SAID HAMAD ISSA
66 SAID KHAMIS SAID
67 SAID SALIM RASHID
68 SAID SALUM DADI
69 SALIM NASSOR ABDALLA
70 SALUM SADIK SALUM
71 SHARIF NASSOR SHARIF
72 SULEIMAN ABDALLA SALIM
73 SULEIMAN HAMAD SHARIF
74 SULEIMAN MOHD KHAMIS
75 TAMIMU ALI OMAR
76 YAHYA OTHUMAN SIMBA
77 YUSSUF AHMED YUSSUF


UUGUZI - PEMBA
NO JINA KAMILI
1 ABDALLA ISSA ALI
2 ABDALLA SAID MOH'D
3 ALI OMAR ALI
4 ALI OMAR ALI
5 ALI OMAR ALI
6 ASHURA OMAR ABASS
7 ASIA FADHIL JUMA
8 BIMKUBWA HAMAD ALI
9 BIUBWA MOH'D ABDALLA
10 FAKI JUMA SABOUR
11 FATMA ALI OMAR
12 FATMA AZIZI ALI
13 FATMA MOH'D SULEIMAN
14 GHALYE OMAR KHAMIS
15 GHNIME RAMADHAN SOUD
16 HAFSA JUMA MAULID
17 HAMAD ALI HAMAD
18 HAMIDA ISMAIL SALIM
19 HASSAN FAKI JUMA
20 HEMED JUMA SULEUMAN
21 IDRISSA ZUBEIR MASIKU
22 KHAMIS ALI SULEIMAN
23 KHAMIS MOHAMED SULEIMAN
24 LADHILA ABDALLA ABDI
25 MACHANO MWADINI HAJI
26 MAJID HASSAN KHANIS
27 MARYAM MZEE OMAR
28 MOZA HASSAN MBWANA
29 MUSSA JUMA SAID
30 NUNUU SHEHA HUSSEIN
31 OMAR ALI HAMAD
32 OMAR HAMAD FAKI
33 OMAR IDRISA USSI
34 OTHMAN HASSAN SHEZUME
35 OTHUMANI ALI KHAMIS
36 RAYA SHAABAN OMAR
37 RIZIA ALI KHAMIS
38 RIZIKI MOH'D MBAROUK
39 SABRINA MUSSA JUMA
40 SADA ISSA KOMBO
41 SAFIA HAJI KHAMIS
42 SALIM ALI SALIM
43 SALMA AIDHA MBAROUK
44 SALMA ASAA KOMBO
45 SALUM KHAMIS SAID
46 SHADIA MOH'D SALUM
47 SIMAI KHAMIS MAKAME
48 SULEIMAN ALI SALIM
49 TAKDIR HAFIDH JUMA
50 YAHYA MOH'D ISSA
51 ZAHOR ALI OMAR
52 ZAKIA ABBAS ALI


FUNDI SANIFU MADAWA - PEMBA
NO JINA KAMILI
1 ASYA HAJI JUMA
2 HABIBA MOHAMED OMAR
3 HAITHAM SAID SHAAME
4 HASSAN KHAMIS ALLY
5 KHATIB KHAMIS HAMAD
6 MOH'D HASSAN SALEH
7 MWASHAMBA HASSAN ALI
8 RABIA SEIF SIMAI
9 ZUHURA YAKUB IS-HAKA


AFISA UHUSIANO - PEMBA
1 HERBET M. ALI
2 ISLAH MAHFOUDH ABRAHMAN
3 ISSA MZEE ALI
4 JUMA SEIF HAJI
5 MOZA MOH'D ABDALLA
FUNDI SANIFU MAABARA - PEMBA
NO JINA KAMILI
1 ABDUL WAHID HAMAD OTHMAN
2 AISHA SALEH SALIM
3 AMOUR ALI HAMAD
4 AMOUR ALI HAMAD
5 ASHRAF OTHMAN SUDA
6 ASILA AHMEID AMOUR
7 AZIZA HAMAD SALIM
8 BAKAR KHEIR SILIMA
9 FATMA HAMAD HILALI
10 HAFIDH BAKAR FAKI
11 HUSNA SAIDI ABDULLA
12 ISSA AMEIR KHAMIS
13 KHADIJA AILI BAKAR
14 KHADIJA SULEIMAN OMAR
15 KHAMIS KOMBO HAJI
16 KHAMIS MEITANI BAKAR
17 MAALI JUMA MAALIM
18 MUSSA OMAR NASSOR
19 NASSOR FAKIH JUMA
20 OMAR ALI OTHMAN
21 OMAR ALI OTHMAN
22 RAHMA OMAR FAKI
23 RAUHUYA MUSSA SALUM
24 RIZIKI RAMADHAN ALI
25 SAIDI KHATIBU HAMAD
26 SAKHIYA KHATIB ABDALLA
27 SAMIRA BURHAN ALI
28 SEIF SULEIMAN USSI
29 SHARIF OMAR BAKAR
30 SULEIMAN KHAMIS ALI
31 TARIK AZIZI MOH'D
32 WARDAT HAJI SAID
33 YUSRA VUAI HAJI

MTUNZA BUSTANI - PEMBA
NO JINA KAMILI
1 ABDALLA ALI SHATA
2 ABDALLA ALI SULEIMAN
3 ABDALLA KASSIM JUMA
4 ABDALLA KHAMIS ABDALLA
5 ABDALLA MBAROUK RASHID
6 ABDALLA RASHID KHAMIS
7 ABDUL BASTI ALI ABDALLA
8 ABUU OMAR MAKTUBU
9 ABUUBAR MSANIF ALI
10 ADILA JUMA SULEIMAN
11 AFADAT MASSOUD HAMAD
12 AFIDA AZIZ SIMAI
13 AISHA MUSSA SAID
14 ALAWY OMAR MOH'D
15 ALI HAMAD OMAR
16 ALI MAOUR ISMAIL
17 ALI MOH'D ALI
18 ALI MUHAMAD SUEIMAN
19 ALI SALIM HAMAD
20 ALI SULEIMAN KHAMIS
21 AME RASHID ALI
22 AMINA ALI HAMAD
23 AMINA BORAFIA MTUMWA
24 AMINA SAID MOH'D
25 AMOUR MTUMWENI ALI
26 ANISA MUSSA KHAMIS
27 ARAFA MACHANO
28 ARAFAT SULEIMAN AYOUB
29 ASHA ABDALLA RASHID
30 ASHA HED RAJAB
31 ASHA KHAMIS NASSOR
32 ASHA MAULID BAKAR
33 ASHA MKUBWA SAID
34 ASHA MOH'D SAID
35 ASHA NASSOR SALIM
36 ASHA OMAR OTHUMAN
37 ASHA OMAR SAID
38 ASHA SEIF JUMA
39 ASMA SULEIMAN OMAR
40 AYOUB YUSSUF AYOUB
41 AZIZA SULEIMAN SALIM
42 BIABU SULEIMAN MOH'D
43 BIKOMBO HAMAD KHAMIS
44 BIKOMBO SHADHIL MAKAME
45 BIKOMBO SULEIMAN HAMAD
46 BIMKUBWA JUMA BAKAR
47 BIMKUBWA ZAID OTHUMAN
48 BIUBWA ABDALLA HUSEIN
49 CHEMA SEIF JUMA
50 CHUMU SALIM ALI
51 FADHILA TAWASUL HAMAD
52 FARIDA MOHAM'D ABDALLA
53 FAROUK IDDI HAJI
54 FAT-HIYA HAMAD KHAMIS
55 FATIMA KASSIM OMAR
56 FATMA ABDALLA SHEHE
57 FATMA ADAM MASOUD
58 FATMA ALI BAKAR
59 FATMA HAMAD ABDALLA
60 FATMA HAMAD SALIM
61 FATMA HASSAN BAKAR
62 FATMA KASSIM MOH'D
63 FATMA MAKAME SEIF
64 FATMA MASSOUD MBAROUK
65 FATMA SAID SHAABAN
66 FATMA SULEIMAN MTAWA
67 FIKIRINI MOH'D FIKIRINI
68 GHANIMA SAID AMOUR
69 HAFIDH SALUM KHAMIS
70 HAITHAAM ALI HAMAD
71 HALIMA AME HAJI
72 HALIMA AMOUR MASSOUD
73 HALIMA JUMA OMAR
74 HALIMA RASHID ABDALLA
75 HAMAD MOH'D ABDALLA
76 HAMIDA OMAR MOH'D
77 HANIFA MOH'D HAJI
78 HARITHI MASSOUD SINANI
79 HASSAN JUMA HASSAN
80 HASSAN SHAABAN ABDALLA
81 HASUNI ALI MOH'D
82 HIAJI SALEH JUMA
83 HIDAYA KHATIB FAKIH
84 HUDHAIFAT HABIBU IDDI
85 HUSEIN ALI RASHID
86 HUSSNA HAROUN BAKARI
87 IBRAHIM HAMAD SIMBA
88 IBRAHIM MUSTAFA MUSSA
89 ISSA KASSIM MOH'D
90 ISSA KHAMIS ISSA
91 JUMA ALI JUMA
92 JUMA HAJI MAKAME
93 JUMA MBAROUK KHAMIS
94 JUMA MUSSA FERUZI
95 JUMA SHEHE RUBEA
96 KASSIM JUMA KASSIM
97 KAUTHAR ALI MTUMWA
98 KAZIJA OMAR OTHMAN
99 KHADIJA HUSSEIN HAMAD
100 KHADIJA KHAMIS JUMA
101 KHADIJA NASSOR SALEH
102 KHADIJA OMAR ALI
103 KHADIJA SAID KHAMIS
104 KHADIJA SHAIBU SUDI
105 KHALIDA ABDALLA HAMAD
106 KHAMIS RASHID ABDULRAHMAN
107 KOMBO HASSAN ABDALLA
108 KOMBO SALI KHATIB
109 KULTHUM ABDALLA MBAROUK
110 KULTHUM MWALIM HAMAD
111 LAILAT MAKAME SEIF
112 LAYLA SULEIMAN SAID
113 LUJAINA JUMA FAKI
114 MAFUNDA ABDALLA OMAR
115 MAFUNDA BAKAR ALI
116 MAFUNDA HAMD ABDALLA
117 MAFUNDA HASSAN SALIM
118 MAIMUNA SHAAME HAMAD
119 MAKAME ILYASA MUWAZINI
120 MARIAM SULEIMAN ALI
121 MARYAM ABDALLA SAID
122 MARYAM ABDULRAHMANI MOH;D
123 MARYAM IDRISSA OMAR
124 MARYAM MKUBWA SALIM
125 MARYAM MMANGA MJAKE
126 MARYAM MOH'D SALIM
127 MAUWA NASSOR MOH'D
128 MCHANGA AHMED ALI
129 MGENI ALI BAKAR
130 MGENI OMAR MOH'D
131 MGENI OMAR SAID
132 MGENI OMAR SAID
133 MKITU OTHMAN MASOUD
134 MMANGA KASSIM SAID
135 MOH'D KHALFAN SAID
136 MOH'D KHAMIS SULEIMAN
137 MOH'D NASSOR MOH'D
138 MOH'D RIDHWAN ABDALLA
139 MOH'D ZAHOR SULEIMA
140 MRASHI JUMA JAPE
141 MSELEM ABDALLA MSELEM
142 MUARABU MOH'D MANSOUR
143 MUDATHIR SHARIF KHAMIS
144 MUDRIK ALI HAMAD
145 MUHAMAD ALI YUSSUF
146 MUHAMAD JUMA ALI
147 MUL-HAT FADHULUN AHMADA
148 MWAJUMA ADBDALLA ALI
149 MWAJUMA HAMAD HAMAD
150 MWAJUMA OTHUMAN MUSSA
151 MWANAJUMA ABDULRAHMAN AMAR
152 MWANAJUMA H. MJ.
153 MWINYI ALI BAKAR
154 NADIYA SAID SULEIMAN
155 NADRA SAID MOH'D
156 NASIR ALI BAKAR
157 NASSOR ISSA NASSOR
158 NASSOR KHAMIS TALIB
159 NEZUME JUMA FAKI
160 NUSURA ASED AME
161 OMAR JUMA KHAMIS
162 OMAR JUMA OMAR
163 OMAR JUMA OMAR
164 OMAR MOH'D ABEID
165 OMAR RASHID KHAMIS
166 OTMAN ALI JUMA
167 RAHILA VUAI KHAMIS
168 RAHMA MOH'D HAJI
169 RAHMA MUSSA HAMAD
170 RAHMA OMAR KHAMIS
171 RAHMA SAID ALI
172 RAKIA KHAMIS RASHID
173 RASHID ALI RASHID
174 RASHID HAMAD MBAROUK
175 RASHID JUMA RASHID
176 RASHIDHAMAD SEIF
177 RAYA ISMAIL ALI
178 RAYA KHAMIS ABDALLA
179 REHEMA SAID BAKAR
180 REHEMA SULEIMAN OMAR
181 RUHURA KHAMIS SALIM
182 RUKIYA KHAMIS RASHID
183 RUKKAIYA M. JUMA
184 RUWAIDA MOH'D OMAR
185 SAADA HAMAD SHAAME
186 SAADA SEIF SULEIMAN
187 SAADA SULEIMAN HAMAD
188 SABRA MASSOUD ALI
189 SADA ALI KHAMIS
190 SADA BAKAR HAMADI
191 SAFINIA MOH'D NASSOR
192 SAID JUMA SAID
193 SAID KHAMIS SAID
194 SAID KOMBO HAMAD
195 SAID MWALIMU KHAMIS
196 SAID SALUM DADI
197 SALAMA SULEIMAN HAMAD
198 SALEH MOH'D SALEH
199 SALHA BAKAR KHALFAN
200 SALIM ALI KHAMIS
201 SALIM JUMA SALIM
202 SALIM MBAROUK SALIM
203 SALIM MOH'D SALIM
204 SALMA ALI KASSIM
205 SALMA MOH'D MUSSA
206 SALUM MWALIM MUSSA
207 SANURA SALUM ABDALLA
208 SAUDA MASSOUD ALI
209 SAUMU MOH'D SAID
210 SHADIA SALUM KHAMIS
211 SHADIA SULEIMAN ALI
212 SHAINA SULEIMAN ALI
213 SHANIA KHAMIS RASHID
214 SHARIFA ALI HAMAD
215 SHEKHAN HAMAD MAKAME
216 SHUFAA KHAMIS MOH'D
217 SHUKURUNI IDRISA MKADAM
218 SISAWA MACHANO ALI
219 SIWAJIBU ALI KHAMIS
220 SIWAZANI AME HAJI
221 SUBIRA MAULANA SALUM
222 SULEIMAN ALI BAKAR
223 SULEIMAN HASSAN ABDALLA
224 SULEIMAN KHAMIS RASHID
225 SULEIMAN MOH'D
226 TAHIYA KHAMIS ALI
227 TAUHIDA ISSA JUMA
228 TIME ALI HASSAN
229 TIME ALI KHAMIS
230 UMMUKULTHUM MOH'D
231 WAHIDA MUSSA MAULID
232 WARDA AMINI KHAMIS
233 WARDAT RASHID MOH'D
234 YUSRA BURHANI ALI
235 YUSRA HASNUU FAKIH
236 YUSRA SULEIMAN HAFIDH
237 YUSSUF SULEIMAN JUMA
238 ZAINAB JUMA HAMAD
239 ZAINAB MASSOUD SHAREEF
240 ZAWADI KHAMIS ALI
241 ZUHURA SALIM MAHAMOUD
242 ZUHURA SALIM MAHAMOUD
243 ZULEKHA JUMA NASSOR
244 ZULFA MAKAME
245 ZUWEINA HAMAD JUMA
246 ZUWENA ABDALLA ALI
247 ZUWENA MUSSA HAMAD


AFISA MAZINGIRA DARAJA LA III - PEMBA
NAM JINA KAMILI
1 ALI HAMAD MAKAME
2 ALI OMAR RASHID
3 AMINA RASHID HUSSEIN
4 BIZUME MAKAME KOMBO
5 DHULFA ALI KHAMIS
6 HARITH KHAMIS HASSAN
7 HASSAN ALI MBAROUK
8 KHAMIS OTHMAN FUM
9 LATIFA SALUM KITWANA
10 OMAR NASSOR OMAR
11 SADIKI ALI FAKI
12 SAIDE ALI ABDALLA
13 ZUWENA SALUM ABDALLA


AFISA RASILIMALI WATU -PEMBA
12 NASSOR SAID HASSAN


DEREVA - PEMBA
NO JINA KAMILI
1 ABASS OMAR ABASS
2 ABDALLA HAMAD KHATIB
3 ABDALLA SALUM JUMA
4 ABDULKARIM ALI
5 AHAMAD OMAR AHMAD
6 ALI ABDALLA MOHAMED
7 ALI ABDALLA NGAIRO
8 ALI HASSA N ABDALLA
9 ALI JUMA HAMAD
10 ALI JUMA KOMBO
11 ALI MOHAMMED OMAR
12 ALI SALEH ALI
13 ALI SULEIMAN KHAMIS
14 AMOUR MAKAME KHATIB
15 BURHANI ALI FAKI
16 HABIB MAJALIWA RASHID
17 HAMAD ASAA KHAMIS
18 HAMAD MASOUD HAMAD
19 HAMAD SHARIF AL
20 HARITH MASOUD SINANI
21 HASSAN OMAR KOMBO
22 HEME SULEIMAN MOH'D
23 IBRAHIM ALI MOH'D
24 IDDI ALI SADIK
25 ISMAIL ZUBEIR IDDI
26 ISSA HAMAD JUMA
27 JUMA HAROUB HAJI
28 JUMA FAKI JUMA
29 KASSIM OMAR ABASS
30 KHAMIS HAMAD SAID
31 KHAMIS KHATIB FAKI
32 KHAMIS SALUM JUMA
33 KHAMIS SALUM KHAMIS
34 KHAMIS SHOKA KHAMIS
35 KHATIB RAMADHAN KHATIB
36 KHATIB SHAKA KHATIB
37 MAABAD YAHYA HUSSEIN
38 MBAROUK SALEH MBAROUK
39 MOHAMED FADHILUN
40 MOHAMED HAJI SAID
41 MOHAMMED ZAHOR SULEIMAN
42 MOHAMMED SAID HAMOUD
43 MOHAMMED SULEIMAN OTHMAN
44 MOH'D ABDI SAID
45 MOH'D ISSA OMAR
46 MOH'D JUMA ABDALLA
47 MOH'D KHAMIS HAMAD
48 MOH'D NASSOR ALI
49 MOH'D NYANGE TWAHA
50 MOH'D RASHID ALI
51 MUDH-HIR ALI MFAMAU
52 MUHSIN SULEIMAN HAFIDH
53 MUSSA HAJI ALI
54 MUSSA RAJAB HAMAD
55 MZEE OTHMAN SAID
56 NASSOR KASSIM MAALIM
57 NASSOUR MOH'D SALIM
58 OMAR HAMAD SEIF
59 OMAR KHALID SHAMATA
60 RASHID FAKI SALIM
61 RASHID KH. MBAROUK
62 RASHID KHAMIS MOH'D
63 SAID HAJI SAID
64 SAID HAMAD BAKAR
65 SAID KHAMIS HAMAD
66 SAID MMANGA OTHMAN
67 SALIM ALI HAMAD
68 SALIM ALI SALIM
69 SALIM HAMAD JUMA
70 SALUM MOH'D SALUM
71 SEIF ALI MASOUD
72 SHAABAN MUSSA RASHID
73 SHAZUME KHAMIS SIMBA
74 USSI HAJI MUSSA
75 YAHYA OTHMAN SIMBA
76 YUSSUF JUMA HAMAD
77 YUSSUF KHAMIS ISSA
78 YUSSUF KHAMIS YUSSUF


KARANI MAPOKEZI (CUSTOMER CARE)
NAM. JINA KAMILI

1 ALI JUMA HAMAD
2 ALI MASSOUD ALI
3 ASHA ALI SALIM
4 ASHA KHAMIS SAID
5 HUDHAIFA KHAMIS SHAAME
6 HUSNA HASSAN FAKI
7 MAUWA MAKA OMAR
8 MKONGWE MAULID MAJALIWA
9 MOZA HAMDAN JUMA
10 NAIMA MASSOUD MBAROUK
11 NAJATI SAID KHAMIS
12 NEMA KHAMIS KOMBO
13 SADA KHALIFA HAMAD
14 SULEIMAN MOHAMED SULEIMAN
15 TAWADUDI OTHUMAN SHAABAN
16 TWALIB ALI BAKAR
17 ZENA ALI HAMAD
18 ZULFA OMAR ALI
19 ZUWENA MAULID MAJALIWA

No comments:

Post a Comment

ZanziNews Copyright © 2014

Theme images by Bim. Powered by Blogger.