Habari za Punde

RAIS DKT.JOHN POMBE MAGUFULI AKUTANA NA KUWAPONGEZA WABUNIFU WA UMEME WA MAJI KUTOKA MKOANI NJOMBE. IKULU JIJINI DAR ES SALAAM. JUNE 13,2019

 
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akijiandaa kuwakabidhi kifuta jasho cha shilingi milioni 5 wabunifu wa Umeme wa Maji kutoka Njombe Bw. John  Akane Mwafute (MzeePwagu)  na Bw. Jailosi Ngairo aliowaita kuwapongeza na kuongea nao pamoja na Mkurugenzi Mkuu na Waandaji wa Kipindi cha Darubini TBC, Makatibu Wakuu wa Wizara ya Nishati, Elimu Sayansi na teknolojia, Viwanda na Biashara, Mkurugenzi Mkuu na wataalamu kutoka TANESCO, Kamishna wa Umeme na Mkurugenzi Mkuu na Wataalamu wa COSTECH Ikulu jijini Dar es salaam leo Juni 13, 2019
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akiwakabidhi kifuta jasho cha shilingi milioni 5 wabunifu wa Umeme wa Maji kutoka Njombe Bw. John Akane Mwafute (MzeePwagu) na Bw. Jailosi Ngairo aliowaita kuwapongeza na kuongea nao pamoja na Mkurugenzi Mkuu na Waandaji wa Kipindi cha Darubini TBC, Makatibu wakuu wa Wizara ya Nishati, Elimu Sayansi na teknolojia, Viwanda na Biashara, Mkurugenzi Mkuu na wataalamu kutoka TANESCO, Kamishna wa Umeme na Mkurugenzi Mkuu na Wataalamu wa COSTECH Ikulu jijini Dar es salaam
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akiwasindikiza baada ya kuwakabidhi kifuta jasho cha shilingi milioni5  kuwakabidhi wabunifu wa Umeme wa MajikutokaNjombeBw. John AkaneMwafute (MzeePwagu) naBw. JailosiNgairoaliowaitakuwapongezanakuongeanaopamojanaMkurugenziMkuunaWaandajiwaKipindi cha Hadubini TBC, MakatibuwakuuwaWizarayaNishat, ElimuSayansinateknolojia, ViwandanaBiashara, MkurugenziMkuunawataalamukutoka TANESCO, KamishnawaUmemenaMkurugenziMkuunaWataalamuwa COSTECH Ikulujijini Dar es salaam
RaiswaJamhuriyaMuunganowa Tanzania Dkt John PombeMagufuliakizungumzamarabaadayakuwapongezawabunifuwaUmemewaMajikutokaNjombeBw. John AkaneMwafute (MzeePwagu) naBw. JailosiNgairoaliowaitaIkulujijini Dar es salaam
 MbunifuwaUmemewaMajikutokaNjombeBw. John AkaneMwafute (MzeePwagu) aliyepongezwanaRaiswaJamhuriyaMuunganowa Tanzania Dkt John PombeMagufulimarabaadayakuwapongezanamwenzakeBw. JailosiNgairoaliowaitaIkulujijini Dar es salaam 
 MbunifuwaUmemewaMajikutokaNjombeBw. JailosiNgairoaliyepongezwanaRaiswaJamhuriyaMuunganowa Tanzania Dkt John PombeMagufulimarabaadayakuwapongezanamwenzakeBw. John AkaneMwafute (MzeePwagu) aliowaitaIkulujijini Dar es salaam
 MtangazajiwaShirika la utangazajinTanzania TBC TatuAbdalahkutokaNjombeakifuatiliakwaumakinitukio la kuwaponezawabunifuwaUmemewaMajikutokaNjombeBw. John AkaneMwafute (MzeePwagu) namwenzakeBw. JailosiNgairowaliopongezwanaRaiswaJamhuriyaMuunganowa Tanzania Dkt John PombeMagufuliIkulujijini Dar es salaam 
 RaiswaJamhuriyaMuunganowa Tanzania Dkt John PombeMagufuliakiwakatikapichayakumbukumbunawabunifuwaUmemewaMajikutokaNjombeBw. John AkaneMwafute (MzeePwagu) naBw. JailosiNgairopamojanaMkurugenziMkuunaWaandajiwaKipindi cha Hadubini TBC, MakatibuwakuuwaWizarayaNishat, ElimuSayansinateknolojia, ViwandanaBiashara, MkurugenziMkuunawataalamukutoka TANESCO, KamishnawaUmemenaMkurugenziMkuunaWataalamuwa COSTECH Ikulujijini Dar es salaam
 RaiswaJamhuriyaMuunganowa Tanzania Dkt John PombeMagufuliakijiandaakuwakabidhiwabunifuwaUmemewaMajikutokaNjombeBw. John AkaneMwafute (MzeePwagu)  naBw. JailosiNgairoaliowaitakuwapongezanakuongeanaopamojanaMkurugenziMkuuwa TBC DktAyoubRiobapamojanaWaandajiwaKipindi cha Hadubini TBC,  Ikulujijini Dar es salaam

RaiswaJamhuriyaMuunganowa Tanzania Dkt John PombeMagufuliakifurahinawabunifuwaUmemewaMajikutokaNjombeBw. John AkaneMwafute (MzeePwagu) naBw. JailosiNgairoaliowaitaIkulujijini Dar es salaam Juni 13, 2019
Picha na Ikulu.

No comments:

Post a Comment

ZanziNews Copyright © 2014

Theme images by Bim. Powered by Blogger.