Habari za Punde

Majina ya Wagombea Walioteuliwa na Chama Cha Mapinduzi Kugombea Nafasi za Uwakilishi Zanzibar Kupitia CCM.

Majina ya Wagombea Walioteuliwa na Chama Cha Mapinduzi Kugombea Nafasi za Uwakilishi Zanzibar Kupitia CCM. Katika Uchaguzi Mkuu wa Zanzibar  Unaotarajiwa kufanyika mwezi wa Oktoba 2020. 


NO.  JIMBO .                                          JINA LA MGOMBEA                                                       

1. Konde                                                  Ndg. Zawadi Amour Nassor                                  2. Micheweni-                                        Ndg. Shamata Shaame                                       3. Tumbe -                                              Ndg.Said Saleh                                                            4. Wingi-                                                 Ndg. Tunu Mwalimu Masoud                              5. Gando -                                               Ndg.Maryam Thani Juma                                      6. Kojani –                                              Ndg.Makame Said Juma                                        7. Mtambwe-                                          Ndg.Othmna Ali Khamis 8. Pandani                                               Ndg. Khamis Dadi Khamis9. Wete-                                                   Ndg. Harusi Said Suleiman10. Chake                                                   Ndg. Shaibu Hassan kaduara11. Chonga-                                              Ndg. Suleiman Masoud Makame12. Ole -                                                     Ndg.Masoud Ali Mohammed13. Wawi -                                                 Ndg.Bakari Hamad Bakari14. Ziwani -                                              Ndg.Suleiman Makame Ali15. Chambani -                                       Ndg.Bahati Khamis Kombo16. Kiwani-                                              Ndg. Mussa Mussa17. Mkoani -                                            Ndg.Abdul Huseein Kombo18. Mtambile -                                        Ndg. Mohammed Mgaza Jecha19. Chaani -                                             Ndg.Nadir Yussuf20. Kijini -                                                Ndg.Juma Mkungu Juma21. Mkwajuni-                                        Ndg.Sulubu Kidombo Amour22. Nungwi –                                          Ndg. Abdul Abass Wadi23. Tumbatu -                                         Ndg.Haji Omar Kheri24. Bumbwini -                                       Ndg.Mtumwa Peya Yussuf25. Donge-                                                Ndg.Khalid Salum Mohammed26. Mahonda-                                          Ndg.Asha Abdallah Mussa27. Chwaka -                                            Ndg.Issa Haji Gavu28. Makunduchi-                                    Ndg. Haroun Ali Suleiman 29. Paje-                                                     Ndg. Dk Soud Nahoda Hassan 30. Dimani –                                             Ndg. Mwanaasha Khamis Juma31. Fuoni –                                                Ndg.Yussuf Hassan Iddi32. Kiembe samaki-                               Ndg. Suleiman Haroub Suleiman33. Mwanakwekwe-                               Ndg.Ameir Abdallah Ameir34. Pangawe-                                            Ndg.Ali Suleiman Ameir (Mrembo)35. Bububu-                                              Ndg.  Mudrik Ramadhan Soraga36. Mfenesini –                                        Ndg.Machano Othman Said37. Mtoni-                                                   Ndg. Hussein Ibrahim Makungu 38. Mwera –                                               Ndg. Mihayo Juma Nunga39. Welezo -                                               Ndg. Hassan Khamis Hafidh40. Amani-                                                  Ndg.   Rukia Omar Mapuri41. Chumbuni-                                          Ndg.  Miraji Khamis Mussa42. Magomeni -                                         Ndg.  Jamaal Kassim Ali43. Mpendae –                                           Ndg.  Shaaban Ali Othman 44. Shaurimoyo -                                      Ndg.  Hamza Hassan Juma45. Jangombe-                                           Ndg. Ali Gullam Hussein 46. Kikwajuni -                                          Ndg. Nassor Salum Ali47. Kwahani-                                              Ndg.   Yahya Rashid Abdallah48. Malindi –                                              Ndg.   Mohammed Ahmada Salum 49. Tunguu -                                                Ndg.   Simai Mohammed 50. Uzini -                                                     Ndg.  Haji Shaaban

No comments:

Post a Comment

ZanziNews Copyright © 2014

Theme images by Bim. Powered by Blogger.